Enneagram - Test Osobowości
Test Enneagram prosimy traktować jako zabawę, próbę przybliżonego określenia własnego typu osobowości.
Wypełnienie testu osobowości zajmie Ci około dziesięciu minut. Pamiętaj, że udzielanie szczerych odpowiedzi pomoże uzyskać Ci prawidłowy typ Twojej osobowości.
Enneagram (test) jest częścią akademickich badań nad kształtowaniem się i ewolucją osobowości.
By przystąpić do testu, proszę, wypełnij poniższe pola:
Na imię mam i jestem .
Urodziłam się w roku i .
start
Typy Osobowości Enneagramu
lista typów
Typ 1 - Perfekcjonista Typ 2 - Dawca Typ 3 - Zdobywca Typ 4 - Indywidualista Typ 5 - Obserwator Typ 6 - Strażnik Typ 7 - Entuzjasta Typ 8 - Wojownik Typ 9 - Mediator
wszystkie typy osobowości enneagramu
Typ 1 - Enneagram PerfekcjonistaPerfekcjonista
(Perfekcjonista, Reformator, The Reformer)

Typ 2 - Enneagram DawcaDawca
(Dawca, Altruista, Opiekun, The Helper)

Typ 3 - Enneagram ZdobywcaZdobywca
(Zdobywca, Wykonawca, The Achiever)

Typ 4 - Enneagram IndywidualistaIndywidualista
(Indywidualista, Ekscentryk, Tragiczny Romantyk, The Individualist)

Typ 5 - Enneagram ObserwatorObserwator
(Obserwator, Myśliciel, The Investigator)

Typ 6 - Enneagram StrażnikStrażnik
(Strażnik, Lojalista, Adwokat Diabła, The Loyalist)

Typ 7 - Enneagram EntuzjastaEntuzjasta
(Entuzjasta, Epikurejczyk, Fantasta, The Enthusiast)

Typ 8 - Enneagram WojownikWojownik
(Wojownik, Władca, Szef, The Challenger)

Typ 9 - Enneagram MediatorMediator
(Mediator, Osadnik, The Peacemaker)

Wolę wykonywać pracę
a) poprawnie i solidnie, nie na skróty w celu zwiększenia wydajności
b) wydajnie i pomyślnie, niekoniecznie perfekcyjnie
Ogólnie ludzie
a) chcą dobrze, ale w rzeczywistości mnie nie rozumieją
b) są niekonsekwentni i nie zawsze mnie wspierają
Jestem ogólnie zmotywowan[y|a]
a) do wykonywania pracy samodzielnie
b) do pomagania całemu zespołowi do osiągnięcia wyznaczonych celów
Zasadniczo
a) akceptuję ludzi i ich działania
b) jestem nieufn[y|a] wobec innych ludzi
Czasami niepokoi mnie, gdy
a) ludzie nie doceniają tego, co dla nich zrobił[em|am]
b) ludzie ignorują moją własną pracę i osiągnięcia
Inni ludzie postrzegają mnie jako osobę
a) która odniosła sukces i jest godna podziwu
b) niezwykłą i oryginalną
Ja
a) wierzę, że sprawiedliwość ma wyższą wartość niż przyjaźń
b) jestem lojaln[y|a] wobec moich przyjaciół nawet, gdy nie mają racji i się mylą.
Moim mottem mogłoby być
a) najważniejszy jest sukces
b) żyj chwilą
Najważniejsze dla mnie to
a) być wyrozumiał[ym|ą], każdy zasługuje na drugą szansę
b) być sprawiedliw[ym|ą], reguły obowiązują wszystkich bez wyjątku
Często odczuwam
a) poczucie odmienności i izolacji od innych ludzi
b) poczucie jedności z innymi ludźmi
Świat mógłby być lepszym miejscem, gdyby ludzie
a) bardziej pragnęli robić rzeczy dobre
b) nie martwili się powierzchownymi wartościami
Spędzam dużo czasu
a) próbując pomóc innym ludziom
b) na szukanie swojego miejsca w życiu
W kontaktach społecznych generalnie
a) jestem otwart[y|a] na sugestie innych ludzi
b) proponuję własne rozwiązania innym ludziom
Kiedy stawiam czoło problemom, mam tendencje do
a) rozwiązywania problemu na podstawie moich przekonań i wcześniejszych doświadczeń
b) analizowania problemu w celu lepszego zrozumienia jego natury
Jest dla mnie ważne
a) zrozumienie moich uczuć. Spędzam wiele czasu koncentrując się na swoim wnętrzu
b) dobrze wykonywać swoją pracę, rzadko koncentruję się na swoim wnętrzu
Ogólnie ludzie są zbyt
a) beztroscy i nieodpowiedzialni
b) spięci i sztywni
Ogólnie jestem
a) ostrożn[y|a] i metodyczn[y|a]. Czasami wątpię w moje umiejętności wykonania czegoś dobrze bez przygotowania.
b) impulsywn[y|a] i lekkomyśln[y|a]. Czasami płacę cenę za wykonanie czegoś pochopnie.
Nie przeszkadza mi, jeżeli inni ludzie
a) zachowują się nieodpowiednio lub nieodpowiedzialnie, dopóki nie próbują mnie kontrolować
b) mają nade mną władzę, pod warunkiem, że zgadzam się z ich przekonaniami
Utrzymuję moją niezależność poprzez
a) unikanie ludzi. Unikam nowych obowiązków. (odludek)
b) zachowanie asertywne. Mam pewność, że inni ludzie nie mają nade mną dużej kontroli. (asertywn[y|a])
Ja
a) jestem skłonn[y|a] bronić zasad zgodnych z moimi przekonaniami. (zasadnicz[y|a])
b) nie mam problemu z zaakceptowaniem czyjegoś punktu widzenia. (spokojn[y|a])
Gdy spotkam się z poglądami innych ludzi
a) pozostaję bezstronn[y|a]. Chcę aby inni ludzie pozwolili mi działać wg mojego sposobu.
b) "płynę z prądem". Nie mam nic przeciwko temu, żeby inni podejmowali decyzje. Akceptuję decyzję grupy.
Czasami
a) chęć pomocy innym ludziom sprawia, że działam wbrew ich woli
b) chronię swoją prywatność poprzez wycofywanie się
Gdy jestem z ludźmi (w grupie) lubię
a) czuć bliskość i wsparcie
b) czuć radość z działania zespołowego
Wiem i doceniam, że
a) odgrywam ważną rolę w życiu innych
b) inni ludzie pomogą mi, gdy będę ich potrzebowa[ł|ła].
Generalnie
a) polegam na innych i ufam że mi pomogą z dobrego serca.
b) jestem zdan[y|a] tylko na siebie. Sa[m|ma] wiem co jest dla mnie najlepsze i mogę liczyć tylko na siebie.
Odkrył[em|am], że ludzkie problemy biorą się gdy ludzie
a) nie są wystarczająco opiekuńczy dla innych
b) nie potrafią się wyluzować i cieszyć się życiem
Moje plany są zwykle
a) dokładnie określone, nie lubię marnować czasu na rzeczy nie związane z moimi celami.
b) mało precyzyjne, często zmieniam plany, gdy pojawi się coś interesującego.
Mam tendencje do
a) posiadania za dużej liczby obowiązków i zobowiązań wobec innych.
b) kierowania innymi ludźmi, ponieważ wiem co jest dla nich najlepsze.
Preferuje styl życia
a) pełen zabawy i nowych odkryć
b) stały, spokojny
Wolę
a) żyć we własnym świecie idei i koncepcji, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zewnętrzny sukces nie jest najważniejszy.
b) skupiać się na rzeczywistości, co zapewnia widoczny na zewnątrz sukces.
Mam tendencję do bycia osobą zbyt
a) agresywną i konfrontacyjną.
b) spokojną, pokojową i wycofującą się.
Kiedy znajduję się w trudnej sytuacji
a) szukam rozwiązania w sobie, kieruję się moimi burzliwymi emocjami
b) staram się ograniczać emocje i podejmować decyzje racjonalnie.
Cenię sukces za
a) prestiż, który uzyskał[em|am]
b) niezależność na którą mogę sobie pozwolić
Ja
a) nie mam nic przeciwko, czasami nawet cieszę się z mojego melancholijnego nastroju.
b) nie widzę powodów do odczuwania negatywnych emocji, gdy w życiu jest tyle radości i zabawy.
Zwykle
a) wiem czego chcę i robię wszystko, żeby to osiągnąć.
b) trudno mi podjąć decyzję, poświęcam dużo czasu na podejmowanie decyzji, szczególnie gdy jestem z innymi ludźmi.
Kiedy natrafię na problem, którego sa[m|ma] nie potrafię rozwiązać mam tendencję do
a) odkładania decyzji na później w celu przeanalizowania problemu w przyszłości
b) zwrócenia się do innych ludzi po poradę i wsparcie.
handmade grafika na ścianę do domu - obrazy