Typ 1 - Perfekcjonista Typ 2 - Dawca Typ 3 - Zdobywca Typ 4 - Indywidualista Typ 5 - Obserwator Typ 6 - Strażnik Typ 7 - Entuzjasta Typ 8 - Wojownik Typ 9 - Mediator lista typów

Typ 9 - Mediator
(Pojednawca, Rozjemca, Negocjator, Osadnik, The Peacemaker)

9stosunek do życia: mediacja
rozwiązywanie problemów: wycofanie
priorytet zachowań:

działanie
dalej
intelekt + emocje
mistyfikacja: obojętność (lenistwo)
pseudomistyfikacja: cierpienie
odtrutka: gorliwość
pseudoodtrutka: rezygnacja
złudzenie rzeczywistości: spokój za wszelką cenę
samousprawiedliwienie: podtrzymuję swoje dobre samopoczucie
koncentracja na: przeszłość
Dostrzega wszystkie punkty widzenia. Z łatwością zastępuje własne pragnienia pragnieniami innych ludzi, a prawdziwe cele nic nie znacząca aktywnością. Ma tendencje do narkotyzowania się jedzeniem, telewizją i alkoholem. Cudze potrzeby zna lepiej od własnych. Jest ugodowy. Złość ujawnia w sposób pośredni.

Celem i sposobem na życie mediatora jest niezajmowanie stanowiska. Uważa, że jego własne (prywatne) zdanie nikogo nie interesuje. Jeśli tak to nie wypowiada własnego zdania, ale stara się zrozumieć potrzeby innych. Unika opowiadania się po jednej ze stron. Raczej wysłucha argumentów wszystkich stron i nie zajmie jasnego stanowiska, bo wg mediatora wszyscy mają rację. Gdy ma wykonać jakieś zadanie zaczyna myśleć o innych czynnościach. Na przykład, jeżeli ma napisać wypracowanie na jutro godz. 7 rano zamiast pisać pracę, zajmuje się sprzątaniem, lub szuka jakiegoś drobiazgu. Jego energia skierowana na jedno zadanie, rozprasza się na kilka zadań. Potrafi wykonywać kilka rzeczy jednocześnie, ma podzielność uwagi. Przykładowo - maszynistka potrafi pisać na maszynie z prędkością 90 słów na minutę, ale myśli o swoich sprawach. Nie koncentruje całej swojej uwagi, na pisaniu na maszynie, ale poświęca tylko tyle uwagi, ile jest konieczne. Mediator nie wyraża otwarcie złości lub gniewu, gdy coś go zdenerwuje. Będzie raczej starał się wyrazić złość w sposób pośredni. Gdy sytuacja stanie się bardzo napięta potrafi wybuchnąć gniewem i wyjść trzaskając drzwiami. Nie rozwiązuje problemów na bieżąco, chociaż wie, że coś jest nie tak. Przez to wiele małych spraw może się zmienić w duży problem trudny do rozwiązania.

Mediatorzy lubią prace w biurze, gdzie wykonują rutynowe czynności. Są zwykle lubiani i bezkonfliktowi.

Sławne osoby posiadające typ osobowości 9 - Mediator:
Abraham Lincoln, Luciano Pavarotti, Carl Jung, Ronald Reagan, Królowa Elżbieta II, George Lucas, Walt Disney, Sophia Loren, Kevin Costner, Whoopi Goldberg, Janet Jackson

wypełnij test osobowości i poznaj swój numer enneagramu

Mediacja

Mediacja polega na negocjowaniu z życiem i dochodzeniu do kompromisów. Po pojawieniu się trudności mediacja umożliwia wynegocjowanie sobie ich rozwiązania. Ma to jednak swoje wady. Ludzie, którzy maja stosunek do życia: mediacja często nie rozwijają w pełni swoich możliwości, ponieważ ciągle idą na kompromis i przez to nie podejmują własnych niezależnych decyzji. Odrzucają przez to własną niepowtarzalność i oryginalność. Ludzie ci podejmują trudne zadania ponieważ są przekonani, że będą w stanie rozwiązać wszelkie problemy przez korektę własnego stanowiska. Ich plany są na bieżąco dostosowywane do stanowiska innych ludzi i sytuacji.

Mediacja oznacza, że na nasze życie mają duży wpływ inni ludzie, ale można z nimi negocjować jak najkorzystniejsze warunki.

Wycofanie

Wycofanie jest sposobem rozwiązywania problemów u ludzi, którzy lubią samodzielnie podejmować decyzje i nie potrzebują nikogo do pomocy przy rozwiązywaniu swoich problemów. Często skazuje ich to na samotność. Raczej nie ufają innym ludziom a już na pewno nie wierzą, że inni ludzie mogą coś dla nich zrobić. Rzadko proszą kogoś o pomoc i są bardzo samodzielni. Rozwiązania problemu poszukują w sobie. Starają się sami znaleźć rozwiązanie. Poważna wadą takiego stylu życia jest samotność. Samotność nie polega jednak na braku żony lub męża, ale na braku dobrych znajomych, z którymi można wyjść na piwo.

Przyklad:
Można łatwo porównać typ Wojownik (8) z typem Obserwator (5). Jeśli Wojownik ma jakiś problem to stara się znaleźć kogoś, który może mu pomóc ten problem rozwiązać. Jeśli zwróci się z tym do Obserwatora to prawdopodobnie dojdzie między nimi do różnych konfliktów, a może nawet będą się wzajemnie denerwować. Obserwator chciałby dostać coś w zamian za poświęcony czas (najlepiej gotówkę). Obserwator nie rozwiązuje entuzjastycznie wszystkich problemów, z którymi ludzie do niego przyjdą, ponieważ sam rozwiązuje problemy zupełnie inaczej i innych ludzi nie potrzebuje. Oczywiście dobrym przyjaciołom pomaga zawsze, ale zwykle Obserwator uzyskuje od przyjaciół dużo informacji i po prostu miło spędza z nimi czas, co rekompensuje czas poświęcony na pomoc. Charakterystyczne dla Wojownika i obserwatora jest to, że typ Wojownik czegoś chce a Obserwator stara się uniknąć dodatkowej pracy i często mówi wprost, nie ma czasu. Oczywiście typ Wojownik jest wściekły!!!!

Obserwatorzy nie potrzebują akceptacji innych ludzi. Jeśli cię lubią to jest wspaniale, ale jeśli nie to i tak sobie poradzę!

Domeną wycofania jest samodzielność i świat wewnętrzny.

Ośrodek działania

Odpowiada za formułowanie celów i wprowadzanie ich w życie. Ośrodek działania powoduje, że ludzie myślą o przetrwaniu i bezpieczeństwie. Powoduje on, że ludzie cenią sobie władzę i możliwość kształtowania rzeczywistości. Odpowiada on za władzę nad innymi ludźmi. Jeśli kiedykolwiek zupełnie spontanicznie narzuciłeś komuś swoje zdanie (które twoim zdaniem na pewno jest lepsze) użyłeś wtedy ośrodka działania. Chodzi tu jednak o reakcje spontaniczną - czyli instynkt, a nie dyskusję z kimś polegającą na używaniu przemyślanych i logicznych argumentów. W swoim życiu spotkałem się wielokrotnie z osobami o dominującym ośrodku działania. Często zupełnie naturalnie stają się przywódcami grupy ludzi, ale moje wrażenie jest takie, że dąźą do realizacji swoich celów kompletnie nie licząc się z innymi (typ nr 8: Władca).

Celem ośrodka działania są: ruch, postęp, zmiana, realizacja

Funkcje to: reakcje spontaniczne, bezpieczeństwo, istnienie.

Ośrodek intelektu

Odpowiada za zdobywanie informacji o otaczającym nas świecie. Odpowiada za zdobywanie wiedzy. Domeną ośrodka intelektu jest obiektywizm. Ośrodek intelektu odpowiada za analizowanie zdarzeń i sytuacji, w których się znajdujemy. Dzięki niemu ludzie potrafią przez kilka godzin liczyć ekonomię dla swojej firmy. Dzięki niemu ludzie potrafią wytrwale zdobywać wiedzę, np. część studentów chodzi na wszystkie wykłady ponieważ zdobywanie wiedzy odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę i sprawia im dużo przyjemności.

Celem ośrodka intelektu są: wizja, świadomość, prawda o rzeczywistości.

Funkcje to: myślenie, przewidywanie, decydowanie

Ośrodek emocji

Odpowiada za związki z ludźmi, ze światem i z Bogiem. Ośrodek emocji powoduje, że zależy nam na dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Decyduje on czy dobrze się czujemy i czy jest dla nas ważne towarzystwo innych ludzi - przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów. Od ośrodka emocji zależy czy przejmujemy się opinią innych ludzi. Ośrodek emocji odpowiada za intuicję.

Celem ośrodka emocji są: scalanie, kontakty z ludźmi i transcendencja.

Funkcje to: związki, emocje, odczucia.

Mistyfikacja

Mistyfikacja jest to doświadczenie, które powoduje, że czujesz się panem sytuacji. W rzeczywistości jednak niczego nie osiągnąłeś.

Przyklad:
Obserwator (5) - mistyfikacja: Poczucie wyższości (chciwość)

Mistyfikacja przejawia się u Obserwatora poczuciem wyższości. Jest ona powiększana przez główne uzależnienie Obserwatora: chciwość, rządza posiadania wiedzy i informacji. Obserwator uważa, że zdobywanie wiedzy to główne i najważniejsze zadania człowieka. Każde inne podejście do życia uważa za gorsze.

Pseudomistyfikacja

Pseudomistyfikacja jest to doświadczenie, które powoduje że czujesz się bez szans. Jednak zmierzenie się z nim może spowodować rozwój twojego typu - otworzyć drogę na wolność.

Przyklad:
Obserwator (5) - pseudomistyfikacja: Poczucie pustki

Jeśli Obserwator nie ma wszystkich potrzebnych informacji - czegoś nie wie i nie jest samowystarczalny - czuje się kompletnie zagubiony, odczuwa wewnetrzną pustkę. Gdy styka się z nieznanym obszarem wiedzy pobudza go to do badań i obserwacji. Zwykle wycofuje się by dokładnie poznać interesującą go dziedzinę, z której wytwarza miód mądrości.

Odtrutka

Odtrutka jest to doświadczenie, które odczuwasz jako wewnętrzną śmierć. Jednak może ono spowodować rozwój twojego typu - może przynieść nowe życie.

Przyklad:
Obserwator (5) - odtrutka: Hojność

Odtrutką dla Obserwatora jest hojność. Polega ona na bezinteresownym dzielniu się swoją wiedzą z innymi ludzmi. Największa mądrość życiowa to pomaganie innym i tworzenie więzi.

Pseudoodtrutka

Pseudoodtrutka jest to doświadczenie, które z pozoru daje liczne korzyści. Jednak nie powoduje rozwoju osobowości - prowadzi na manowce.

Przyklad:
Obserwator (5) - pseudoodtrutka: Gromadzenie informacji

Pseudoodtrudką dla Obserwatora jest gromadzenie wiedzy. Stroni od ludzi, wystrzega się wszelkich więzów i zobowiązań. Czasami uparcie trwa w swoim odosobnieniu, a nawet czuje się samotny.

Złudzenie rzeczywistości

Złudzenie rzeczywistości jest to stan w którym najbardziej lubimy się znajdować. Ludzie są nim zaślepieni, nie zauważają utraty swojej prawdziwej godności i esencji.

Przyklad:
Obserwator (5) - złudzenie rzeczywistości: Obiektywizm

Obserwator uważa, że aby dobrze rozwiązywać problemy, które niesie życie należy być obiektywnym. Uważa, że jest to podstawowy warunek do poznania świata.

Samousprawiedliwienie

Samousprawiedliwenie jest to nieświadoma próba racjonalizacji i wytłumaczenia swojego zachowania. Ludzie posługują się nią, aby uśpić własną czujność, utwierdzić się w iluzji, oraz uniknąć konfrontacji z rzeczywistością.

Przyklad:
Obserwator (5) - samousprawiedliwienie: Znalazłem klucz do satysfakcji

Obserwator uważa, że znalazł klucz do satysfakcji. Jest przekonany, że gdyby inni ludzie używali rozumu tak jak on, wiele problemów świata zostało by rozwiązanych. Dewizą Obserwatora jest: Bądź rozważny i mądry.

Koncentracja na czasie

Koncentracja na czasie jest czynnikiem, który powoduje, że nadmiernie koncentrujesz sie na przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Koncentrujesz się na jednym okresie, a pomijasz inne, przez co pogłębiasz iluzję w której żyjesz.

Przyklad:
Obserwator (5) - koncentracja na czasie: Odwoływanie się do przeszłych doświadczeń

Obserwator nieustannie odwołuje się do przeszłości. Korzysta ze zdobytej wiedzy, z przeżytych doswiadczeń.

handmade grafika na ścianę do domu - obrazy